De wijk 't Genseler

't Genseler

Op korte afstand van het mooie landgoed Twickel, ligt  aan de rand van de zuid-westelijke kant van Hengelo de woonwijk 't Genseler. De wijk werd in de periode 1989 - 1992 gebouwd en kent een verscheidenheid aan woningen, omgeven door veel groen en zijn retentievijvers. Door deze combinaties één van de mooiste wijken van Hengelo. Kortom een wijk waar we trots op zijn.

In de wijk staan ongeveer 250 woningen met in totaal ongeveer 660 bewoners

Veel bewoners voelen  zich sociaal verbonden met hun straat en de wijk.

Vrijwel meteen in het begin,  ontstond er de behoefte een bewonerscommissie in te stellen.

Een aantal bewoners hebben toen in samenspraak met de woonwinkel van Hengelo een oproep geplaatst voor het oprichten van een bewonerscommissie.  De bewonerscommissie bestond uit een bestuur dat een afspiegeling was van de bewoners van de wijk.

Begin 2002 werd de Stichting Wijkcomité ’t Genseler opgericht.

Op dit moment bestaat het bestuur van de Stichting uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden.

Eén van de taken van het bestuur is de jaarlijkse organisatie van een aantal evenementen in de wijk.

Dankzij subsidie van de gemeente Hengelo en de vele sponsoren in de wijk en daarbuiten hebben we veel kunnen realiseren. In al zijn facetten hebben we dus een gezond maar vooral ook enthousiast wijkcomité.

Het bestuur houdt nauw contact met de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Hengelo en het Waterschap Regge en Dinkel over de eventuele “grijs” en “groen” problemen in de wijk. Ook is er overleg met Pro-Rail over diverse situatie rondom het spoor.

Een maal per jaar wordt er samen met Wijkbeheer en het Waterschap een wijkschouw gehouden.  Er wordt dan een inventarisatie gemaakt van punten die aandacht behoeven.

.