Welkom op onze website

Graag heten wij jullie  van harte welkom op onze website van de woonwijk 't Genseler.

Via deze website willen we de bewoners van de wijk en andere geïnteresseerden informeren over de diverse zaken die er binnen onze wijk spelen.

 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van deze site, neemt u dan contact op via info@wijkgenseler.nl